Om oss 2017-11-10T11:30:49+01:00

Om oss

Norrköpings Stenindustri AB är ett entreprenadföretag inom byggprojekt där natursten, kakel och klinker ingår. Vi även tillverkar och monterar gravvårdar och köksbänkar mm i natursten. Norrköpings Stenindustri AB har arbetat med natursten över 70 år. 1991 byggdes en modern verkstad och lagerlokal där vi lagerhåller skivor i granit och marmor för bänkskivor och gravvårdar. Vi är idag 13 st anställda med lång erfarenhet av natursten, kakel och klinker.

Vi är medlemmar i Sveriges stenindustriförbund och är behörigt företag enligt Byggkeramikrådet.

Affärsidé

Vår affärsidé är att med yrkesskicklighet och god teknik förädla och leverera stenprodukter till kunder som ställer höga krav på god kvalité.

Vi är etablerat i Norrköping med verksamhetsområde i Östergötland och södra Sörmland.

Vi säljer och monterar byggnadssten, gravvårdar, köksbänkar, kakel & klinker och skiffer.

Kvalitet & miljö

Kvalitetssäkring av våra uppdrag har alltid varit en självklar och avgörande del i vårt företag. Vi har en hög kvalitet på produkter och tjänster. Med kvalitet menar vi totalkvalitet rätt kvalitet – rätt kvantitet – rätt tidpunkt – rätt plats – rätt pris. Omfattningen och betydelsen av miljöarbetet i vår verksamhet är stor, då många av våra större kunder ställer höga krav på oss i vårt miljöarbete.

Vidare är det viktigt för oss att vi är en länk i miljöarbetet. Vårt eget interna miljöarbete omfattar allt från: kretsloppstänkande genomsyrar organisationen, användning av miljövänliga produkter, samarbeta med leverantörer och kunder i miljöfrågor, källsortera, val av egna energisnåla fordon.